13شهریور 1364
تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای
مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، از سوی امام خمینی در حسینیه جماران برگزار شد.