13 شهریور 1357
تظاهرات دانشجویان ایرانی مقیم هند علیه رژیم پهلوی
دانشجویان ایرانی مقیم هند در حالی که توسط جمعی از دانشجویان هندی و فلسطینی همراهی می‌شدند، در خیابان‌های دهلی علیه رژیم پهلوی تظاهرات کردند.