18 شهریور 1357
حمایت امریکا از حکومت نظامی توسط رژیم پهلوی
امريكا رسماً حمايت خود را از برقراري حكومت نظامي در ايران اعلام كرد.