تصاویر دیده نشده از "حجت‌الاسلام شجونی "

صفحه اینستاگرام مركز اسناد انقلاب اسلامی، بسته تصویری از مرحوم شیخ جعفر شجونی بسته را منتشر كرد. 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از

 

 

تصاویر دیده نشده از

 

تصاویر دیده نشده از