19 شهریور 1379
برقراری مجدد روابط سیاسی جمهوری اسلامی و الجزایر
جمهوري اسلامي ايران و الجزاير پس از گذشت حدود يك دهه قطع روابط سياسي، با انتشار يك بيانيه مشترك از سرگيري رسمي روابط خود را اعلام كردند.