ترس ساواک از محبوبیت آیت‌الله طالقانی در زابل
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، از مبارزین انقلابی و همراهان نهضت اسلامی، در سال 1350، پس از چندین سخنرانی انتقادی علیه رژیم پهلوی، به سه سال اقامت اجباری در زابل محکوم شد. با این حال ساواک که از محبوبیت آیت‌الله طالقانی اطلاع داشت و آگاه بود که فعالیت‌ها و اقدامات وی می‌تواند در این مناطق نیز کارساز باشد، خواستار اعمال کنترل شدید بر فعالیت‌های او در تبعیدگاه شد.

در سندی به تایخ 18 آذرماه 1350 در این رابطه آمده است: نامبرده بالا (سید محمود طالقانی) طبق رای کمسیون امنیت اجتماعی تهران به سه سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم گردیده است. 

علیهذا با توجه به روحیه حاد یاد شده و اینکه احتمال دارد این شخص در شهرستان مزبور نیز درصدد برآید تحریکاتی را جهت تشویق افکار عمومی و اغوای آنها به ایجاد آشوب و اقدامات خلاف مصالح مملکت به عمل آورد، و مبادرت به برقراری تماس با برخی از هواداران خود برای بعضی فعالیت‌های ضد امنیتی بنماید، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ایجاد محدودیت در تماس‌های او، اعمال و رفتار وی را نیز تحت کنترل و مراقبت قرار داده و نتیجه را به این سازمان اعلام دارند.


ترس ساواک از محبوبیت آیت‌الله طالقانی در زابل