20 شهریور 1380
حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی
دولت امریکا در یک توطئه‌ برنامه‌ریزی شده، برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک را مورد هدف قرار داد