25 شهریور 1358
لغو قانون استخدام مستشاران امریکایی
با تصويب شوراي انقلاب، قانون استخدام افسران و درجه‌داران امريكايي لغو شد.