29 شهریور 1361
اعلام عزای عمومی در ایران به مناسبت فاجعه صبرا و شتیلا
به دليل كشتار بي رحمانه فلسطينيان در اردوگاه صبرا و شتيلا، از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران امروز در سراسر كشور عزاي عمومي اعلام شد.