30 شهریور 1364
حمایت مجدد امریکا از رژیم بعثی صدام
ريچارد مورفي معاون وزارت خارجه آمريكا در امورخاورميانه ضمن تأكيد بر حمايت آمريكا از صدام در جنگ با ايران فروش جنگ‌افزار به رژیم بعث را مورد تاييد قرار داد.