شهید رجایی:تغییر رئیس‌جمهور در امریكا برای ما مهم نیست

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید رجایی در سال 1359 در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری امریكا طی مصاحبه‌ای درباره رئیس‌جمهور آینده امریكا گفت: « این مسئله برای ما واقعه مهمی نمی‌تواند باشد. زمانی بود كه این موضوع برای كشورهایی مانند ایران اهمیت خاصی داشت چون سیاست ما به دولت امریكا متكی بود. اما سیاست جمهوری اسلامی ایران مستقل است و برای ما انتخاب ریگان و كارتر هیچ فرقی ندارد.»


 

 

شهید رجایی:تغییر رئیس‌جمهور در امریكا برای ما مهم نیست

 

روزنامه اطلاعات - 15 آبان 1359