31 شهریور 1348
برپایی اولین اجلاس کشورهای اسلامی در مراکش

اولين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در رباط ـ پايتخت مراكش ـ تشكيل شد.