1 مهر 1359
شادی رژیم صهیونیستی از حمله صدام به خاک ایران
مناخم بگين نخست‌وزير رژیم صهیونیستی در دومين روز جنگ تحميلي گفت: «ما از شعله‌ور شدن آتش جنگ ميان ايران و عراق شديداً شادمان هستيم».