2 مهر 1342
دعوت آیت‌الله میلانی به اعتراض علیه تشکیل غیر قانونی مجلس
آيت‌الله سيدهادي ميلاني، در اعلاميه‌اي از مردم خواست، 13 مهر براي اعتراض به تشکیل غیر قانونی مجلس اعتصاب كنند.