4 مهر 1357
اعتراف رسانه‌های غرب به تناقض‌گویی‌های محمدرضا پهلوی
روزنامه گاردين چاپ لندن در مقاله‌اي نوشت: «محمدرضا پهلوی مدعي است به مردم آزادي سياسي داده ولي در 12 شهر حكومت نظامي برقرار كرده، به هر قيمتي مي خواهد رژيم خود را حفظ كند».