6 مهر 1379
آغاز دور جدید انتفاضه مسجدالاقصی
در پی ورود شارون، به قدس و هتک حرمت این مسجد مقدس، دور جدید انتفاضه مسجد الاقصی علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد.