7 مهر 1360
شهادت سرداران رشید اسلام
5 نفر از فرماندهان نظامي كشور - فلاحي، كلاهدوز، نامجو، فكوري و شهید جهان آرا- پس از عمليات ثامن الائمه درراه بازگشت به تهران در سانحه هوايي به شهادت رسيدند.