8 مهر 1369
رحلت آيت الله سيدصادق لواساني
آيت‌الله سيدصادق لواساني از حامیان نهضت امام که پس از تبعید امام به ترکیه، به نمایندگی تام ‏الاختیار ایشان در تهران منصوب شد به رحمت ايزدي پيوست.