11 مهر 1357
ادامه اعتراضات علیه رژیم پهلوی

امروز شهرهاي ايلام، كاشان، مراغه، سمنان، دزفول، آمل، ارسنجان، شاهي، همدان، فيروزآباد فارس، نجف آباد، بوكان، مهاباد، بافت و سقز شاهد تظاهرات گسترده مردم عليه رژيم پهلوی بود.