12 مهر 1364
حمایت حزب كارگر انگليس از سازمان منافقبن

حزب كارگر انگليس حمايت كامل خود را از سازمان منافقین اعلام كرد و خواستار برقراري حكومتي در ايران زير نظر اين سازمان شد .