13 مهر 1357
هجرت تاریخی امام خمینی به پاریس

در پی ایجاد محدویت‌های رژیم بعث عراق برای امام خمینی، ایشان در پی مشورت با حاج احمد خمینی به فرانسه مهاجرت کردند.