سندی از مذاکرات ساواک و مقامات بعثی قبل از هجرت امام به فرانسه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی سندی از مراودات و مذاکرات ساواک و مقامات بعثی، چند روز قبل از هجرت تاریخی امام خمینی از عراق به فرانسه را منتشر کرد.  نکاتی که در این سند به چشم می‌خورد حاکی از اعتراف مقامات امنیتی رژیم بعث مبنی بر سازش ناپذیری امام خمینی است. همچنین براساس این سند، امام خمینی «در مقابل تذکرات او [مقام عراقی] که تکلیف کرده بود فعالیت سیاسی را ترک کند گفته: من هم اهل سیاست هستم و هم مذهبی. اما سیاست را ترجیح می‌دهم و هیچوقت از نظرات سیاسی خود عدول نخواهم کرد.»

سندی از مذاکرات ساواک و مقامات بعثی قبل از هجرت امام به فرانسه