انقلاب اسلامی در بابل
بیانیه حوزه علمیه بابل در اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال 41

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با انتشار خبر تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در 15 مهرماه 1341، مردم ایران که با روشنگری‌های روحانیون از ابعاد این لایحه مطلع شده بودند، به مخالفت با آن پرداختند. در این میان روحانیون و طلاب نیز از سراسر ایران با صدور اعلامیه و بیانیه مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

هیئت علمیه بابل، در روز 21 آبان‌ماه 1341 طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مسلمانان این شهرستان به رهبری روحانيون، خواستار سرکوبی افرادی است که درصدد تغییر احکام اسلام شدند.

در این مکتوب آمده بود:

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

به شرف عرض مقدس آیات عظام کهف المسلمين و حجج اسلام مد ظلهم على رئوس الانام؛ در این اوان که صدور تصویب نامه‌های مخالف با مقررات دین و ناقض اصول و قوانین از ناحیه دولت، قاطبه مسلمین را خشمگین و مبارزه زعماء و حماه دین مقدس اسلام و مراجع عالی مقام حوزه علمیه قم و سایر اعتاب مقدسه و عموم علماء مرکز و سایر شهرستان‌ها را با اصول مفاسد و عناصر مفسده انگیز ایجاب نمود، و با تأیید ولی عصر ارواحنا فداه مجاهد خستگی ناپذیر و اقدامات روزافزون ذوات مقدسه علماء اعلام بلده طيبه قم، به نتیجه مطلوبه عنقریب منتهی خواهد شد که کافه مسلمانان این شهرستان به رهبری روحانيين، متفق القول خواستار جلوگیری سریع و قطعی از هرگونه اقدام ناروا و سرکوبی افرادی که خیال خام تغییر احکام متین و متقن اسلام را در مغز خود می‌پرورانند شدند و با پیروی از منویات آن وجودات مقدسه از هیچ گونه موانع تا حد امکان باکی نخواهند داشت و مراتب با ارسال نسخه‌ای از نامه موصوفه بدین وسیله برای استحضار خاطر خطير مراجع معظم معروض گردید و هیئت علمیه این شهرستان تأیید آن ذوات مبارکه را از خداوند منان خواستار و ارجاع اوامر را انتظار داریم.

هیئت علمیه بابل - 14 جمادی الثانی 1382 قمری

منبع: کتاب نهضت روحانیون ایران (جلد سوم و چهارم)،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 130