16 مهر 1394
شهادت سردار حسین همدانی

سردار حسین همدانی، در دفاع از حرم حضرت زینب و کمک به رهایی مردم سوریه از دست گروهک صهیونیستی تکفیری داعش، در حومه شهر حلب به شهادت رسید.