18 مهر 1362
اعتراف سران حزب توده به تأمین نیازهای شوروی در کشور
نورالدين كيانوري دبير اول حزب منحل شده توده در مصاحبه‌اي اعلام كرد حزب توده در سال 1320 با اراده و خواست اتحاد جماهير شوروي و در راستاي ديدگاه آن كشور شكل گرفت.