20 مهر 1358
برگزاری اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به فاصله 8 ماه پس از پيروزي انقلاب در سراسر كشور برگزار شد.