21 مهر 1373
در خواست اعضای کنگره امریکا برای گسترش حمایت‌ دولت از منافقین

اعضاي جناح يهودي كنگره آمريكا خواستار گسترش حمايت‌هاي اين كشور از سازمان منافقین شدند.