21 مهر 1360
انتصاب حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی به نمایندگی امام در شورای عالی دفاع
طي حكمي از سوي امام خميني حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني به عنوان نماينده ايشان در شوراي عالي دفاع منصوب شد.