22 مهر 1287
عزل والی آذربایجان در پی شکست نیروهای دولتی از مشروطه‌خواهان
در پي شكست سخت نيروهاي دولتي از مشروطه خواهان در تبريز، شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله ـ والي آذربايجان ـ از كار بركنار و به تهران احضار شد.