25 مهر 1360
ادامه جنایات منافقین در کشور

يك اتوبوس شركت واحد در شیراز توسط منافقین به آتش كشيده شد. در اين حادثه دو كودك شهيد و حدود 30 مسافر ديگر بر اثر سوختگي روانه بيمارستان شدند.