26 مهر 1349
تظاهرات دانش‌آموزان علیه رژیم پهلوی

امروز دانش‌آموزان برخی مدارس تهران، در اعتراض علیه قوانین درسی، با شعار «اتحاد، مبارزه تا پيروزي و مرگ بر فرهنگ قرون وسطايي» تا عصر مقابل دانشگاه تهران به تظاهرات پرداختند.