26 مهر 1325
تأمین منافع امریکا توسط رژیم پهلوی

وزارت خارجه امريكا با انتقاد از ادامه حضور نظاميان شوروي در خاك ايران اعلام كرد: دفاع از ايران به منزله دفاع از منافع نظامي امريكا در سراسر منطقه خاور‌ميانه است.