28 مهر 1362
آغاز عملیات والفجر 4

عمليات والفجر 4 در منطقه بانه - مريوان آغاز شد و به آزادسازي 700 كيلومتر مربع از سرزمين‌هاي اشغالي و تسلط بر ارتفاعات مهم منطقه منتهي گرديد.