1 آبان 1358
صدور پروانه اقامت برای محمدرضا پهلوی توسط دولت امریکا

دولت آمریکا به دستور جيمي كارتر رئيس‌جمهور آن کشور براي محمد رضا پهلوی پروانه اقامت موقت در آمريكا صادر كرد.