2 آبان 1296
درگذشت سردار اسعد بختیاری

حاج علي‌قلي خان اسعد معروف به «سردار اسعد بختياري» فاتح تهران در حوادث مشروطه، در سن 62 سالگي درگذشت.