3 آبان 1357
تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان علیه رژیم پهلوی

امروز دانشگاه‌هاي تهران و صنعتي شريف شاهد تظاهرات ده‌ها هزار دانش‌آموز و دانشجو علیه رژیم پهلوی بود.