4 آبان 1366
اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران

رونالد ريگان طي دستورالعملي واردات هرگونه كالا از ايران را ممنوع و مقررات شديدي بر صادرات آمريكا به مقصد ايران وضع كرد.