استفاده از لقب "حر" برای طیب حاج‌رضایی در سال 42 +سند
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ طیب حاج‌رضایی، از جمله افرادی است که سابقه خوبی نداشته و در کودتای 28 مرداد 1332 نیز به نفع محمدرضا پهلوی نقش‌آفرینی کرده بود. اما از اواخر دهه 30 اندک اندک از گذشته خود فاصله گرفت، به طوری که در دهه 40 در خیل ارادتمندان امام خمینی قرار گرفت و در قیام خونین 15 خرداد فعالیت کرد. 

وی سرانجام در 11 آبان 1342 به دلیل حضور فعال در قیام 15 خرداد به همراه حاج محمد اسماعیل رضایی تیرباران شد و به شهادت رسید.

براساس اسناد بر جای مانده از منابع امنیتی رژیم پهلوی، از همان سال‌ها، مردم طیب را با لقب "حر" می‌شناختند. سند زیر گویای این مطلب است.

استفاده از لقب