6 آبان 1358
کشف طرح ترور آیت‌الله بهشتی

طرح ترور آیت الله دکتر بهشتی به همراه مقادیر زیادی اسلحه؛ مهمات، آزمایشگاه ساخت مواد منفجره و اسنادی از یک مخفیگاه متعلق به گروه تروریستی «فرقان» در تهران کشف شد.