8 آبان 1333
بارگیری اولین کشتی نفت‌کش متعلق به کنسرسیوم درآبادان

اولين كشتي نفت‌كش متعلق به كنسرسيوم كشورهاي غربي، در آبادان بارگيري كرد.