9 آبان 1366
اعلام آمادگی پاسدارن انقلاب اسلامی در مبارزه علیه امریکا

هزاران نفر از پاسدارن انقلاب اسلامی با امضاي طوماري آمادگي خود را براي شركت در عمليات شهادت طلبانه عليه آمريكا در خليج فارس اعلام كردند.