اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری "آنچه گذشت"- قسمت سیزدهم

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قسمت سیزدهم از بسته تصویری "آنچه گذشت" را منتشر کرد. در قسمت سیزدهم از بسته تصویری"آنچه گذشت"، مواضع شخصیت‌ها در رابطه با امریکا، تسخیر لانه جاسوسی و قطع رابطه با امریکا مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری

بسته تصویری