14 آبان 1317
ايراني الاصل خواندن فوزیه توسط مجلس شورای ملی

مجلس شوراي ملي در جلسه امروز خود اصل 37 متمم قانون اساسي را تفسير نمود و طي ماده واحده اي فوزيه نامزد وليعهد ايران را «ايراني الاصل» خواند.