15 آبان 1358
واگذاری اداره امور كشور به شوراي انقلاب

در پي استعفاي مهدي بازرگان از نخست‌وزيري به فرمان امام‌خميني اداره امور كشور به شوراي انقلاب واگذار شد.