15 آبان 1357
تشکیل کابینه نظامی ازهاری به دستور محمدرضا پهلوی

متعاقب دستور محمدرضا پهلوی ارتشبد غلامرضا ازهاري برای سرکوب انقلابیون كابينه نظامي تشكيل داد.