16 آبان 1357
صدور پیام امام خمینی در محکومیت کشتار دانش‌آموزان در 13 آبان

امام خميني به مناسبت كشتار دانش ‏آموزان و دانشجويان مسلمان در سيزدهم آبان ماه 1357 ضمن صدور پیامی این جنایات رژیم پهلوی را محکوم کردند.