19 آبان 1357
تظاهرات گسترده دانشجویان مقیم خارج علیه دولت نظامی ازهاری

80 هزار دانشجوي دانشگاه‌هاي سوئد در برابر سفارت ايران در اين كشور تجمع كرده عليه دولت نظامي ازهاري تظاهرات كردند.