20 آبان 1348
محکومیت اقدامات رژیم بعث عراق توسط امام خمینی
امام‌خميني در سخناني اقدامات رژيم بعث عراق عليه حوزه علميه نجف را محكوم كرد و از طلاب عراق خواست براي خطرات احتمالي آماده باشند.