نحوه ثبت‌نام امریه سربازی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی
به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این مرکز جهت تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط، در رشته‌های حسابداری، کامپیوتر، تاریخ، علوم سیاسی، طراحی و گرافیک و کتابداری و در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، نیروی امریه جذب می‌کند.

متقاضیان امریه سربازی باید حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشند:

- از خانواده ایثارگران باشند

- جزو ایتام باشند

- متاهل باشند

- معاف از رزم باشند

- تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی باشند

- از نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان یا قاریان برتر باشند


بر این اساس، مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی که متقاضی امریه سربازی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی هستند، برای ثبت‌نام می‌توانند بعد از مراجعه به پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به آدرس www.irdc.ir به بخش "امریه" مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام را طی کنند.