24 آبان 1379
شهادت ادواردو آنیلی

ادواردو (مهدی) آنیلی تنها پسر و وارث سناتور جووآنی آنیلی مطرح‌ترین سرمایه‌دار ایتالیایی که به مذهب تشیع در آمده بود، طی یک عملیات مشکوکی به شهادت رسید.